Vision - Mission

Her kan du læse Y-Camps vision og mission. 

Vision

Som socialøkonomisk virksomhed er Y-Camp den foretrukne aktør i formidling af nye innovative fritidsjobs i kommunen og en nødvendig aktør i den tværfaglige projektorienterede ungeindsats.

Y-Camp skaber holdbare integrerende processer og brobygger mellem jobtager, virksomhed og kommunale aktører med et højt fastholdelsestal af Unge i efterfølgende uddannelses- og jobforløb.

Y-Camp er særlig betydningsfuld i formidling og fastholdelse af Unge fra boligsocialt belastede områder. 

Mission

At give unge mellem 13 og 18 år, et reelt, medbestemmende og udviklende arbejdsmarkedsrettet tilbud, med muligheden for at tjene egne lommepenge (overenskomstmæssig løn) og en arena til udvikling af egne og fælles tilværelseskompetencer. 

At gøre det nemt for virksomheder og andre relevante aktører at benytte og tiltrække ungarbejdere og derved skabe nye innovative fritidsjobs for unge.