Vision - Mission

Her kan du læse Y-Camps vision og mission. 

Vision

Som socialøkonomisk virksomhed er Y-Camp den foretrukne aktør i formidling af nye innovative fritidsjobs i kommunen og en nødvendig aktør i det tværfaglige projektorienterede kommunale samarbejde.

Y-Camp skaber holdbare integrerende processer og brobygger mellem jobtager, virksomhed og kommunale aktører med et højt fastholdelsestal af Unge i efterfølgende uddannelses- og jobforløb.

Y-Camp er særlig betydningsfuld i formidling og fastholdelse af Unge fra boligsocialt belastede områder. 

Mission

Det skal være nemt for virksomheder og private at skabe fritidsjobs for Unge.

Ved at tilbyde en fleksibel opgaveløsning – ingen ansættelser & afregning med faktura, skaber Y-Camp sammen med virksomhederne en naturlig genvej til nye innovative fritidsjobs, ved at samle de løse opgaver der samtidig frigør interne ressourcer til primæropgaver og højner trivslen på arbejdspladsen.