Servicegruppen

Serviceteamet er Y-Camps varemærke og en garant for høflig og god opførsel og levering af ydelsen til tiden ude i virksomhederne og private!

Serviceteamets ansatte løser en mangfoldighed af opgaver på tværs af virksomhedstype og sektor – alt fra bilvask og vedligehold af udearealer til varelevering på bycykel til servering og afholdelse af arrangementer.

At tjene fritidsjobpenge som del af serviceteamet kræver lysten og evnen til at være åben for nye venskaber på tværs af etnicitet, køn og opgaver – engang imellem også opgaver du ikke brænder for, men er en nødvendighed for at løse opgaven og for at tjene penge!

Serviceteamets ansatte deltager i  planlægnings- og uddannelsesmøder, hvor arbejdsplaner gennemgås, erfaringer udveksles, oplægsholdere kommer udefra og netværk skabes. Herudover læres at skrive ansøgninger, cv og at gå til jobsamtaler.

Møderne er er del af ansættelsen og er den del serviceteamets medlemmer investerer frivilligt.

Serviceteamets medlemmer ansættes tidsbegrænset og timeantal og løn følger overenskomster og gældende vejledninger og aftaler. Løn udbetales for de timer der arbejdes.

Interesseret? Send et par linjer om dig selv og hvad du brænder under fanen ”Søg fritidsjob”.

Vi glæder os at høre fra dig!

Hilsen fra os alle i Y-Camp