Innovationsgruppen

Innovationsgruppen er Y-Camps maskinrum!          De unge tilknyttet gruppen, tager stilling til hvilke opgaver virksomheden tager ind, priser og omkostninger, planlægger opgaveløsningen, læser ansøgninger samt varetager interne opgaver i virksomheden indenfor kommunikation, PR og økonomi. 

Innovationsgruppens unge interesser sig for eller drømmer om på sigt at starte deres egen mikrovirksomhed og investerer derfor frivilligt nødvendige timer på gruppens ugentlige arbejdsmøder på at blive klogere på sig selv og hinanden og ikke mindst det at drive virksomhed. 

Gruppen deltager desuden i flere undervisningsmoduler bl.a. gennem Erhvervsrådet, der målrettes efter de unges behov for undervejs at kunne danne sig et realistisk billede af Iværksætteri.

Unge, der efterfølgende ønsker at forfølge deres drøm, vejledes og støttes i processen gennem Erhvervsrådet og kvalificerede eksterne samarbejdspartnere.  

Innovationsgruppens medlemmer er ligeledes ansat som fritidsjobbere og tjener penge på timebasis ved at løse serviceopgaver i virksomhederne på lige fod med serviceteamets ansatte.

Innovationsgruppen består af hertil screenede unge mellem 16 og 18 år og efterfølgende hold sammensættes af Y-Camps ledelse i samarbejde med Innovationsgruppen ud fra motivation og egnethed hos de unge. En prioritering i sammensætningen vil også være en ligelig repræsentation af køn.  

Innovationsgruppens medlemmer ansættes tidsbegrænset efter at have været tilknyttet servicegruppen i mindst 6 måneder forinden.

Innovationsgruppens unge fungerer som mentorer for de nye unge der starter op i Y-Camp.