Velkommen til Y-Camp!

"Y-Camp eller "Youth Camp", består af lokale unge, der i tidsbegrænsede ansættelser tjener egne lommepenge, ved sammen med vore mentorer, at skabe nye lokale og eksterne fritidsjobs.

Sideløbende med fritidsjobarbejdet, indgår de unge konkret og "hands on" i processtyrede projektforløb, hvor innovation og iværksætteri er nøgleord i det gensidig forpligtende fællesskab.   

Formålet er, udover at kunne tjene egne lommepenge, at styrke evnen til at ville se muligheder, styrke troen på egne evner, tilegne sig nye færdigheder, mestringsstrategier og tilværelseskompetencer og i høj grad skabe netværk, venskaber og fællesskaber på kryds og tværs af bopæl og etnicitet!

 FAKTABOKS

  26 unge Y-Camp siden opstart 

 16 unge lige nu i fritidsjob

 1100+ arbejdstimer 

   8 unge er blevet                  ansat i              ekstern fritidsjob

I praksis samler Y-Camp ”de løse opgaver” hos virksomheder, forretninger og private, der tilsammen bliver til nye fortløbende fritidsjobs. Opgaverne løses herefter altid i makkerpar, bestående af en øvet og en mindre øvet ung - og oftest med forskellig kulturel baggrund.

Udover at langt flere unge opnår en tidlig adgang til arbejdsmarkedet tilegner de unge sig et kendskab til det varierede og mangfoldige lokale erhvervsliv. For en del unge, er det samtidig en konkret måde at stifte bekendtskab med nye fagområder, der kan give mening og retning for den enkeltes senere valg af uddannelse og erhvervsretning.

Samtidig bliver den enkelte ung del af et udviklende og skabende fællesskab, der øger chancen for fastholdelse og gennemførsel af deres ungdomsuddannelse og deltagelse i et aktivt fritidsliv.  

Der skabes grobund for nye givende relationer, muligheden for at tjene egne penge og markant øgede chancer for et efterfølgende fast fritidsjob!”

                                                                                                                                                           Henrik Lykke, Stifter

 "Vi samarbejder med Y-Camp,

fordi vi både får udført et godt stykke arbejde til en god pris,

og vi samtidig kan støtte et godt formål." 

 Brian Qvist, Intertek 

Samarbejdspartnere

   Y-Camp Kalundborg 

- i samarbejde med