Velkommen til Y-Camp!

"Y-Camp eller "Youth Camp", består af lokale unge, der i tidsbegrænsede ansættelser tjener en fritidsjobløn, ved sammen med vore mentorer, at skabe nye lokale og eksterne fritidsjobs.

Sideløbende med fritidsjobarbejdet, indgår de unge konkret og "hands on" i processtyrede projektforløb, hvor innovation og iværksætteri er nøgleord i det gensidig forpligtende fællesskab.   

Formålet er, udover at kunne tjene egne penge, at styrke evnen til at ville se muligheder, styrke troen på egne evner, tilegne sig nye færdigheder, mestringsstrategier og tilværelseskompetencer og i høj grad skabe netværk, venskaber og fællesskaber på kryds og tværs af bopæl og køn!

 FAKTABOKS

  34 unge Y-Camp siden opstart 

 12 unge lige nu i fritidsjob

 2200+ arbejdstimer 

   10 unge er blevet                  ansat i              ekstern fritidsjob

I praksis, samler Y-Camp ”de løse opgaver” hos virksomheder, forretninger og private, der tilsammen bliver til nye fortløbende fritidsjobs. Opgaverne løses i makkerpar, bestående af en øvet og en mindre øvet ung og guides i opstartfasen af en tilknyttet mentor. Herefter faktureres kunden for den aftalte opgave og de unge tjener en overenskomstmæssig løn for opgaven.  

Udover at langt flere unge opnår en tidlig adgang til arbejdsmarkedet, tilegner de unge sig et kendskab til det varierede og mangfoldige lokale erhvervsliv. For en del unge, er det samtidig en konkret måde at stifte bekendtskab med nye fagområder, der kan give mening og retning for den enkeltes senere valg af uddannelse og erhvervsretning.

Samtidig bliver den enkelte ung del af et udviklende og skabende fællesskab, der øger chancen for fastholdelse og gennemførsel af deres ungdomsuddannelse og deltagelse i et aktivt fritidsliv.  

Der skabes grobund for nye givende relationer, muligheden for at tjene egne penge og markant øgede chancer for et efterfølgende fast fritidsjob!”

                                                                                                                                                           Henrik Lykke, Stifter

 "Vi samarbejder med Y-Camp,

fordi vi både får udført et godt stykke arbejde til en god pris,

og vi samtidig kan støtte et godt formål." 

 Brian Qvist, Intertek 

   Y-Camp Kalundborg 

- i samarbejde med