Biavl

Bi-avl stiller krav til de unge om at kunne samarbejde og at kunne fastholdes i et længerevarende forløb og omsætte teori fra undervisningen til praktisk omgang med bierne i staderne.

Vi har placeret bi-stader på et naturskønt område, hvor bierne har adgang til en mangfoldighed af blomster, marker og træer og høster i tæt samarbejde med vores lokale mentor en honning, der frembringer en karakteristisk smag som afspejler det unikke område.

Som slutled i honningåret indgår slyngningen og salget af honningen. De unge fritidsjobbere tilbyder ved forskellige lejligheder erhvervelsen af krukkerne.

Løbende nyheder, fortællinger og tidspunkter for arrangementer kan du følge med i ved at ”like” siden Y-Camp på Facebook!

Følg med på vores Facebook-side

Hvis du tegner et medlemskab af Y-Camp, gavner det både oprettelsen af nye fritidsjob og bierne – idet vi medsender en frøpakke med særligt bi-venlige planter til indbetaleren af hvert 5. medlemskab!

På forhånd tak og stor bi-hilsen fra Y-Camp´s unge