Vi er flyttet til Kordilgade 36

Vi er flyttet til større, mere centrale lokaler i Kordilgade 36 og har åbnet café, bestyret af unge. 

Vi ses til hygge, brætspil, hjemmebag og lækker kaffe, brygget af vort unge barista-team!

Vi er også ved at udvikle ny hjemmeside. Indtil da henvises venligst til Y-Camps Facebook-side,

hvor der løbende opdateres med nyheder.

Velkommen til Y-Camp!

"Y-Camp eller "Youth Camp", er en lokal fritidsjob- og ungevirksomhed, oprettet som forening og registreret som socialøkonomisk virksomhed. Formålet med Y-Camp er at skabe et ungestyret, innovativt og praksisnært lærings- og udviklingsmiljø, hvor unge mellem 15 og 18 år sammen med de tilknyttede frivillige voksne, skaber nye fritidsjobs, udvikler projekter og lærer at drive virksomhed - hands on! 

Som Socialøkonomisk virksomhed, drifter Y-Camp på markedsvilkår og på lige fod med alle andre virksomheder. Vi har ingen driftsaftaler og Y-Camp tjener kun via de indtægter, vi kan fakturere for vores ydelser. Mere virkeligt bliver det ikke!  

Formålet er, udover at kunne tjene egne lommepenge, at styrke evnen til at ville se muligheder, styrke troen på egne evner, tilegne sig nye færdigheder, mestringsstrategier og tilværelseskompetencer og i høj grad skabe netværk, venskaber og fællesskaber på kryds og tværs af bopæl og køn!

 FAKTABOKS

  42 unge Y-Camp siden opstart 

 12 unge lige nu i fritidsjob

 2800+ arbejdstimer 

   12 unge er blevet                  ansat i              ekstern fritidsjob

I praksis, samler Y-Camp ”de løse opgaver” hos virksomheder, forretninger og private, der tilsammen bliver til nye fortløbende fritidsjobs. Opgaverne løses i makkerpar, bestående af en øvet og en mindre øvet ung og guides i opstartfasen af en tilknyttet mentor. Herefter faktureres kunden for den aftalte opgave og de unge tjener en overenskomstmæssig løn for opgaven.  

Udover at langt flere unge opnår en tidlig adgang til arbejdsmarkedet, tilegner de unge sig et kendskab til det varierede og mangfoldige lokale erhvervsliv. For en del unge, er det samtidig en konkret måde at stifte bekendtskab med nye fagområder, der kan give mening og retning for den enkeltes senere valg af uddannelse og erhvervsretning.

Samtidig bliver den enkelte ung del af et udviklende og skabende fællesskab, der øger chancen for fastholdelse og gennemførsel af deres ungdomsuddannelse og deltagelse i et aktivt fritidsliv.  

Der skabes grobund for nye givende relationer, muligheden for at tjene egne penge og markant øgede chancer for et efterfølgende fast fritidsjob!”

                                                                                                                                                           Henrik Lykke, Stifter

 

 "Vi samarbejder med Y-Camp,

fordi vi både får udført et godt stykke arbejde til en god pris,

og vi samtidig kan støtte et godt formål." 

 Brian Qvist, Intertek 

   Y-Camp Kalundborg 

- i samarbejde med